Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att säkerställa könsmässig balans i system för livslångt lärande, yrkesutbildning och i annan utbildning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram