Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att säkerställa könsmässig balans i tillgången till banklån och banktjänster för att kunna konkurrera på den internationella marknaden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram