Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att säkerställa särskilda rättigheter och garantier i förhållande till möjligheten att förena privatliv och yrkesliv när det finns familjemedlemmar som är beroende (såsom barn eller sambo med funktionshinder).

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram