Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att samernas rätt till land och vatten ska säkerställas i svensk lag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram