Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att samhällsekonomiska uträkningar ska utgå från ett feministiskt, hbtq-, antirasistiskt- och miljöperspektiv samt ska ta hänsyn till funktionshindrades behov.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram