Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram