Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att samtliga partnerskap inom arbetsmarknadspolitiken ska ha jämn könsfördelning och vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst 50 procent av pengarna fördelas till kvinnor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram