Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att såväl jämställdhetsintegrering, jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsrevision införs och genomförs som ledande och integrerade principer i allt internationellt arbete.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram