Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Sedan 2003 finns det en generell diskrimineringslagstiftning som skyddar mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Bristande tillgänglighet är dock uttryckligen inte en grund för diskriminering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram