Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att selekteringsprocessen för rehabilitering av långtidssjukskrivna förbättras och att den genomförs ur ett genusperspektiv i syfte att minska kvinnors förtidspensionering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram