Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap förs in i examensmålen för lärarprogrammen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram