Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att skapa riktlinjer och regelverk som behandlar situationen för papperslösa arbetare i EU, inklusive de som arbetar inom vård- och omsorgssektorn, för att garantera dem rättslig status.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram