Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att skogen brukas på ett mer hållbart och långsiktigt sätt uppmärksammas och tas till vara.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram