Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att skola och fritidsverksamhet rustas upp samt för högre personaltäthet och mindre barngrupper i skola och fritidsverksamhet. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 20 barn i grundskolan.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram