Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att skolans sex- och samlevnadsundervisning inkluderar alla elever.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram