Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att skolans uppdrag för att säkerställa alla barns rättigheter utvecklas och tillämpas. I uppdraget ska ingå att informera alla barn, unga och föräldrar om deras rättigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram