Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att skolans utbildningar kring alkohol och droger tillförs ett genusperspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram