Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan mot könsstympning, med fokus på förebyggande insatser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram