Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att speciella demensboenden för personer med allvarliga våldstendenser och grava personlighetsstörningar utvecklas och utökas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram