Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stärka barns rättigheter i migrationsprocessen genom att göra FN:s barnkonvention till Svensk lag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram