Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stärka biblioteken som mötesplats och grund för det demokratiska samtalet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram