Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stärka förutsättningarna för de kulturella kreativa näringarna utifrån branschernas egna villkor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram