Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stärka kulturen som ämne inom hela utbildningsväsendet samt öka tillgången på kulturskolor och konstutbildningar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram