Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stärka rätten till uppehållstillstånd för anhöriga till tredjelandsmedborgare. Vid en eventuell separation ska partner till EU-medborgare beviljas rätt att stanna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram