Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att statliga bidrag till och samarbete med företagsutbildningar ska innehålla normkritisk pedagogik och intersektionellt perspektiv samt att företag aktivt motverkar en könssegregerad arbetsmiljö.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram