Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att statslösa ska få permanent uppehållstillstånd efter sex månader om inget särskilt skäl talar emot det.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram