Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stimulera sysselsättning genom stöd till så kallade utvecklingsföretag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram