Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att stöd och behandling till barn som upplevt våld utvecklas och expanderar. Att satsningar på BUP och annan kvalificerad verksamhet att ta emot dessa barn, som idag ofta nekas behandling på grund av resursbrist, prioriteras.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram