Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för stöd till innovationer, etablering och utveckling av företag vars produkter tillgodoser uppfyllelse av tillgänglighetsmålen, med särskilt beaktande av kvinnors behov.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram