Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för större anslag till genusforskning inom området hälsa och ohälsa, inom medicinsk, vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram