Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att straffet för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning höjs till minst ett år. Förövare som nekar eller avbryter erbjuden behandling bör få sitt straff förlängt, särskilt om förövaren har minderåriga barn.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram