Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att straffriheten för konfliktrelaterat genusbaserat och sexuellt våld ska upphöra och för att rättsäkerheten stärks.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram