Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att strategier för jämställdhetsintegrering fastställs för alla utskott i enlighet med deras politikområde och arbetssätt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram