Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att studievägledare utbildas om livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar, så att de bättre och utan fördomar kan stödja eleven i framtida yrkesval.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram