Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att surrogatmödraskap inte ska vara tillåtet i Sverige.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram