Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att svenska representationen inför jämställdhet som policyområde. I nuläget saknas det. Fi kräver att svenska regeringen driver jämställdhetsarbetet betydligt kraftigare än idag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram