Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige aktivt driver homosexuellas och ensamståendes rätt till adoption på lika villkor som andra familjeformer i det internationella adoptionsrådet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram