Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige aktivt ska verka för införandet av en sexköpslag enligt den svenska modellen inom EU och FN.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram