Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram