Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige i EU arbetar för att unionsmedborgarskap även ska tilldelas tredje lands medborgare som är bofasta i EU.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram