Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige i EU-förhandlingar driver likabehandlingsprinciper inom konkurrenslagstiftning och överenskommelser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram