Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige i FN arbetar för ett att mer resurser satsas på ökad kunskap om varningssignaler för väpnade konflikter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram