Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige motverkar den globala industri som är surrogatmödraskap samt all form av handel med kvinnors kroppar och med barn.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram