Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige prioriterar skuldavskrivningsfrågan ur ett demokrati-, genus- och antirasistiskt perspektiv. Skuldkrisens järngrepp om fattiga ekonomier måste upphöra.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram