Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram