Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Sverige ska respektera det absoluta förbudet mot tortyr genom att införa ett särskilt tortyrbrott i den nationella lagstiftningen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram