Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att sysselsättningsmålen i Lissabonstrategin ska vara lika för kvinnor och män och för att kvinnors möjligheter till förvärvsarbete i Europa underlättas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram