Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Systembolaget i alla sina upphandlingar tar hänsyn till producenters arbetsvillkor och att dessa kostnader tas med i beräkningarna för ett skäligt pris.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram