Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att systemet med lokala antidiskrimineringsbyråer och andra organisationer i det civila samhället som förebygger och motverkar diskriminering, samt organisationer som driver diskrimineringsmål ska få flerårig finansiering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram