Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att tågens biljettpriser ska sänks samtidigt som tågens turtäthet och pålitlighet ökar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram